سیستم اعلام حریق بیسیم (Wireless)

سیستمی است که بدون استفاده از تجهیزات ارتباطی فیزیکی کار می کند و در تکنولوژی آن به جای کابل، از امواج استفاده می شود. زمانی می توان گفت که یک سیستم اعلام حریق بیسیم موفق است که امواج آن دچار تداخل نشوند. نحوه عملکرد سیستم اعلام حریق بیسیم به این گونه است که در اثر تحریک دتکتورهای بیسیم و یا فشار شستی، سیگنال به پنل مرکزی ارسال و پنل مرکزی نیز با ارسال سیگنال به هشداردهنده ها موجب اعلام حریق می شود.

آترین رادمهر ارائه دهنده انواع سیستم اعلام حریق آدرس پذیر با برند های زیر می باشد:
Apollo, Hochiki