تجهیزات حفاظت فردی (Personal Safety Equipment )

تجهیزات حفاظت فردی، وسایلی هستند که کارکنان جهت حفاظت از جان خود متناسب با نوع کار و شرایط کاری باید از آن ها استفاده نمایند.حوادث شغلی بسیاری با توجه به نوع کار و شرایط افراد در کار ممکن است رخ دهد که استفاده از تجهیزات حفاظت فردی می تواند تا درصد چشمگیری این زیان ها را کاهش دهد.

فاکتورهایی که در انتخاب وسایل حفاظت فردی تاثیرگذارند، به شرح زیر می باشند:

1)پذیرش کارگران جهت استفاده از لوازم حفاظت فردی

2)تطابق با استاندارد

3)انطباق با قابلیت و حساسیت فردی

4)تناسب با عوامل زیان اور محیط کار

5)تناسب با فصل و فرهنگ جامعه

6)سهولت استفاده از آن ها

7)عدم ایجاد اثرات جانبی و چند منظوره بودن

8)مدت زمان استفاده و قابلیت دسترسی

9)نگهداری و تاریخ انقضاء و قیمت مناسب

10)نظر کارگر و جنس مناسب

جعبه کمک های اولیه

عبه کمک های اولیه حاوی مجموعه ای از لوازم و تجهیزات است که برای درمان پزشکی استفاده می شود. تنوع گسترده ای در محتویات کیف های کمک های اولیه بر اساس دانش و تجربه کسانی که آن را کنار هم قرار می دهند ، نیازهای متفاوت کمک های اولیه در منطقه ای که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ، و تغییرات قوانین یا مقررات در یک منطقه معین وجود دارد.

بادنما

بادنمای کیسه‌ای اصطلاحاً به لوله مخروطی دو سر باز از جنس پارچه گفته می‌شود که بر بالای تیری نصب می‌شود تا جهت و سرعت نسبی باد یک محل را نشان بدهد. از بادنماهای جورابی معمولاً در بادنمای کیسه‌ای اصطلاحاً به لوله مخروطی دو سر باز از جنس پارچه گفته می‌شود که بر بالای تیری نصب می‌شود تا جهت و سرعت نسبی باد یک محل را نشان بدهد. از بادنماهای جورابی معمولاً در فرودگاه‌ها و کارخانه‌های شیمیایی و صنایع نفت و گاز  استفاده می‌کنند. بادنمای مخروطی در کارخانه‌های شیمیای می‌تواند جهت و شدت نشت مواد خطرناک را نشان بدهد.
شکل مخروطی بادنما بخاطر این است که انتهای های باریک تر بادنما مقاومت بیشتری نسبت قسمت ورودی هوا با قطر بیشتر دارد. فرودگاه‌ها و کارخانه‌های شیمیایی و صنایع نفت و گاز  استفاده می‌کنند. بادنمای مخروطی در کارخانه‌های شیمیای می‌تواند جهت و شدت نشت مواد خطرناک را نشان بدهد. شکل مخروطی بادنما بخاطر این است که انتهای های باریک تر بادنما مقاومت بیشتری نسبت قسمت ورودی هوا با قطر بیشتر دارد.

دوش و چشم شوی اضطراری (Safety Shower and Eyewash)

در بسیاری مشاغل پرخطر مواد سمی و خورنده، مواد شیمیایی، گرد و غبار در محیط کار وجود دارند که باعث آسیب به چشم‌ها می‌شود. تاثیر مواد شیمیایی به حدی می‌تواند خطرناک باشد که تاخیر در دسترسی به آب و شستشوی چشم ها حتی برای مدت زمان کوتاه می‌تواند عواقب و آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. اما استفاده از یک دوش و چشم شوی اضطراری اثرات این مواد را کاهش می‌دهد. اغلب در فضایی بیرون محیط کاری از دوش چشم شور را قرار می‌دهند و افراد از آن برای شستشوی چشم ها از آن استفاده می‌کنند. حالت کنترل آب در انواع دوش متفاوت است و می‌تواند یکی از سه حالت پدال پایی، پدال دستی و اهرم کششی هوایی باشد