سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک گازی

اطفاء حریق اتوماتیک گازی با کمک عامل خاموش کننده گاز یا از طریق جابجایی اکسیژن (کاهش میزان اکسیژن) یا اثرات جسمی (استخراج گرما) آتش را خاموش می کند. برخلاف سیستم آبپاش ، سیستم خاموش کننده گازی برای خاموش کردن و نه تنها سرکوب آتش طراحی شده است.سیستم های خاموش کننده گازی در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرند که سیستم های خاموش کننده آب ، فوم یا پودر مؤثر نباشند یا اگر خاموش کردن با مواد خاموش کننده فوق الذکر می تواند خسارت قابل توجهی ایجاد کند. مناطق معمولی استفاده شامل انواع اتاقهای سوئیچ برقی ، IT و اتاقهای سرور می باشد. سیستم های خاموش کننده گازی “پاکترین” سیستم های خاموش هستند. گازهای خاموش کننده هیچ تأثیری در سیستمهای الکتریکی معمولی مانند سرورها و غیره ندارند. محدوده ای از گازهای خاموش مختلف می تواند برای سیستم خاموش استفاده شود. خواص خاص گازهای خاموش مختلف نیز میزان استفاده از آنها را تعیین می کند.

اطفاء حریق گازی کربن دی اکسید (CO2)

اکسید کربن به عنوان گازی بی رنگ، بی بو و عایق جریان الکتریسیته ، عامل خاموش کننده ای موثر برای آتش است. این گاز می تواند به سرعت منبسط شده که همین خاصیت به سیستم های اطفاء حریق CO2 این اجازه را می دهد که به سرعت آتش را خاموش کنند. سیستم های دی اکسید کربن ، هر سه رأس مثلث آتش را هدف قرار می دهند. نخست ، با ورود دی اکسید کربن به ناحیه مورد نظر باعث جابجا شدن و خروج اکسیژن از آن ناحیه می گردند؛ به طوری که هرگونه شعله آتش قابل مشاهده ، به علت کمبود اکسیژن خاموش می شود. علاوه بر این، فرآیند اطفاء با سیستم هایCO2، باعث کاهش غلظت سوخت، که به شکل گاز در اتمسفر وجود دارد، می گردد. و در نهایت ،گاز CO2 باعث می شود منطقه آتش کمی خنک شود و بدین ترتیب عملیات اطفاء حریق تکمیل می شود.
سیستم های یکپارچه اطفاء حریق CO2، با استفاده از حسگر های الکتریکی ، می توانند آتش را در مراحل اولیه شعله ور شدن آن تشخیص دهد. طراحی این سیستم ها بر اساس تطبیق با شرایط خاص هر پروژه انجام می شود. سیستم های دی اکسید کربن به صورت اتوماتیک عمل می کنند تا از تشخیص بلافاصله آتش و سپس اطفاء سریع آن اطمینان حاصل شود. این سیستم ها می توانند بر اساس ،Total Flooding در محیط بسته و یا به صورت کاربرد Local در محیط باز ، طراحی و مورد استفاده قرار بگیرند.پس از تخلیه گاز توسط سیستم اطفاء حریق CO2 ، نیازی به پاکسازی وجود ندارد و به این صورت ، این سیستم در کار شما خللی ایجاد نمی کند.

سیستم اطفاء حریق گازی Inert Gas (IG)

گازهای بی اثر (Inert Gas-IG) ، گازهایی پاک، طبیعی، غیر سمی، غیر خورنده ، عایق در برابر جریان الکتریسیته و غیر مخرب برای سلامتی انسان هستند که به عنوان ماده اطفاء حریق در آتش نشانی از آنها استفاده می گردد. سیستم های اطفاء حریق IG ، راه حلی بسیار مناسب برای حفاظت فضاهای بسته در برابر آتش سوزی هستند. از جمله : دفاتر اداری ، موزه ها و نگارخانه ها ، کتابخانه ها، اتاقهای کنترل ، اتاقهای سرور ، تشکیلات کامپیوتری و پردازش داده ها ، نیروگاه ها، معادن و غیره.
سیستم های یکپارچه اطفاء حریق CO2، با استفاده از حسگر های الکتریکی ، می توانند آتش را در مراحل اولیه شعله ور شدن آن تشخیص دهد. طراحی این سیستم ها بر اساس تطبیق با شرایط خاص هر پروژه انجام می شود. سیستم های دی اکسید کربن به صورت اتوماتیک عمل می کنند تا از تشخیص بلافاصله آتش و سپس اطفاء سریع آن اطمینان حاصل شود. این سیستم ها می توانند بر اساس ،Total Flooding در محیط بسته و یا به صورت کاربرد Local در محیط باز ، طراحی و مورد استفاده قرار بگیرند.پس از تخلیه گاز توسط سیستم اطفاء حریق CO2 ، نیازی به پاکسازی وجود ندارد و به این صورت ، این سیستم در کار شما خللی ایجاد نمی کند.

هنگام تخلیه ، عامل IG در عرض در زمانی کوتاه اتاق را پر می کند و به سرعت آتش را فرو می نشاند. عوامل اصلی خاموش کننده Inert Gas ، از گازهای طبیعی مانند نیتروژن  و آرگون  تشکیل شده اند که هیچگونه اثرات تخریبی بر لایه اوزون اتمسفر و همچنین اثرات گلخانه ای بر گرمایش کره زمین ندارند. سیستم های اطفاء حریق IG به همراه سیستم های حساس تشخیص دهنده آتش (Fire Detector)  به صورت مجتمع ارائه می شوند که می توانند به صورت خودکار و در حداقل زمان ممکن، آتش را شناسایی کرده و فرو نشانند.

سیستم اطفاء حریق گازی FM200

از خانواده Clean Agent و در گروه هالو کربن ها میباشد که اثرات تخریب محیطی کم بدون اثر روی تجهیزات الکترونیکی در کلاس c حریق و با قابلیت خاموش کنندگی بالا میباشد . مکانیزم اثر این گاز به صورتی است که در سناریوی حریق اثر بر روی زنجیره واکنش حریق می باشد. گاز FM200 به جای کاهش سطح اکسیژن محیط روی مولکولهایی که میل ترکیبی بالایی با اکسیژن داشته اثر میکند و جلوی ترکیب ان با اکسیژن محیط و گسترش حریق را میگیرند یعنی در اصل سطح اکسیژن محیط کاهش نیافته انسان به تنفس خود ادامه داده ولی در ان محیط که گاز تخلیه شده دیگر حتی کبریت هم روشن نمیشود یا حریق به حیات خود نمیتواند ادامه دهد . در نتیجه آتش خاموش میشود. و بعد از تخلیه تا زمان وجود غلظت مناسب در محیط، حریق تشکیل نمیشود. از نظر زیست محیطی نسبت به گاز هالون کمتر در جو لایه اوزون باقی مانده و خود به خود خارج میشود .با این حال طراحی و محاسبه مقدار گاز با اهمیت میباشد بر اساس استاندارد و غلظت محیط و مولفه های مختلف در دیتا سنتر ها غلظت عددی بین ۷ تا ۹ بر اساس دمای کاری در نظر گرفته میشود و بر اساس ارتفاع از سطح دریا در شهر محل قرار گیری اتاق سرور متغیر میباشد چنانچه هر چه ارتفاع از سطح دریا کمتر باشد بر اساس فشار هوا گاز بیشتری مورد نیاز است. که در صورت محاسبه اشتباه یا حریق خاموش نمیشود یا برای انسان هنگامی که بیش از حجم اتاق را گاز پر کند مشکلات حیاتی ایجاد میکند.